top of page

De aanleiding

Pic_VrouwRollator.png

Door de coronacrisis is de urgentie voor goede ‘zorg voor de zorgprofessionals’ nadrukkelijk onder de aandacht gekomen.

 

Zorgorganisaties maakten hun behoefte aan psychosociale ondersteuning kenbaar middels een ‘herstelplan voor de zorg’. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schreef een brief aan de Tweede Kamer met betrekking tot een actieagenda voor de arbeidsmarkt, waarvan dit herstelplan onderdeel uitmaakt.

 

Ook internationaal wordt steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van zorgprofessionals. Daarbij wordt het belang van psychosociale ondersteuning voor deze groep, ook ná de (acute) crisis, benadrukt.

Het doel 

De bestaande initiatieven op het gebied van psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals zijn nog niet eenduidig. Bovendien ontbreekt onderbouwing van hoe psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals het beste kan worden vormgegeven.

 

De beleidsrichtlijn heeft als doel om landelijke consensus te bereiken over optimale psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals en daarmee hun bevlogenheid en vitaliteit te behouden.

btn-leesmeer.png

De looptijd

We streven ernaar om begin 2023 de beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals te kunnen presenteren.

Infographic.png

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis over kwalitatief hoogwaardige psychosociale hulp. We maken deze kennis in de vorm van richtlijnen, handreikingen of checklists beschikbaar voor organisaties.

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

logo-arq-2019.png
bottom of page